Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 23490 nr. 588: Besluit van de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) en tot intrekking van Besluit 2001/427/JBZ

Besluit van de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) en tot intrekking van Besluit 2001/427/JBZ

Gepubliceerd op: 25-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht