Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 23490 nr. 588: Ontwerp-conclusies van de Raad over een communautair kader voor rampenpreventie in de EU

Ontwerp-conclusies van de Raad over een communautair kader voor rampenpreventie in de EU

Gepubliceerd op: 25-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht