Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 23490 nr. 588: Voorstel voor een verordening van het EP en de Raad tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Voorstel voor een verordening van het EP en de Raad tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Gepubliceerd op: 25-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht