Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 24515 nr. 172: Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen

Gepubliceerd op: 22-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht