Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 26283 nr. 53: Rapport Actualisatieonderzoek niet in de GBA geregistreerde Antilliaanse Nederlanders

Rapport Actualisatieonderzoek niet in de GBA geregistreerde Antilliaanse Nederlanders

Gepubliceerd op: 05-01-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht