Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 29614 nr. 20: Rapport "Bouwstenen van burgerschap. Een onderzoek in het kader van het Handvest voor Verantwoordelijk Burgerschap"

Rapport "Bouwstenen van burgerschap. Een onderzoek in het kader van het Handvest voor Verantwoordelijk Burgerschap"

Gepubliceerd op: 23-01-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht