Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 31482 nr. 54: Rapport ‘Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed 2009. Een nulmeting van de staat van onderhoud van rijksmonumenten waarvoor een abonnement is afgesloten bij de Monumentenwacht'

Rapport ‘Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed 2009. Een nulmeting van de staat van onderhoud van rijksmonumenten waarvoor een abonnement is afgesloten bij de Monumentenwacht'

Gepubliceerd op: 31-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht