Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 31500 nr. 20: Reactie op toezeggingen tijdens AO d.d. 29 september 2009 in het bijzonder m.b.t. ontwerpbesluit Amvb Ruimte

Reactie op toezeggingen tijdens AO d.d. 29 september 2009 in het bijzonder m.b.t. ontwerpbesluit Amvb Ruimte

Gepubliceerd op: 22-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht