Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 31710 nr. 12: Nota van Antwoord inzake inspraak ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015

Nota van Antwoord inzake inspraak ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015

Gepubliceerd op: 30-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht