Bijlage bij Kamerstuk 2009-2010, 31710 nr. 12: Nota van Antwoord n.a.v. inspraak ontwerp Nationaal Waterplan

Nota van Antwoord n.a.v. inspraak ontwerp Nationaal Waterplan

Gepubliceerd op: 30-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht