Bijlage bij Kamerstuk 2014-2015, 25657 nr. 125: Bijlage 4 De toepassing van gegevenstaxonomieën bij de gegevensuitwisseling in de Langdurige Zorg

Bijlage 4 De toepassing van gegevenstaxonomieën bij de gegevensuitwisseling in de Langdurige Zorg

Gepubliceerd op: 10-02-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht