Bijlage bij Kamerstuk 2014-2015, 27923 nr. 203: Effecten van selectie ten behoeve van de lerarenopleidingen. Een literatuurreview in opdracht van NRO

Effecten van selectie ten behoeve van de lerarenopleidingen. Een literatuurreview in opdracht van NRO

Gepubliceerd op: 12-05-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht