Bijlage bij Kamerstuk 2014-2015, 28760 nr. 38: Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van schrijfvaardigheid Deel B

Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van schrijfvaardigheid Deel B

Gepubliceerd op: 19-02-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht