Bijlage bij Kamerstuk 2014-2015, 29453 nr. 368: Uitwerking toezicht door CFV op artikel 10 ‘Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen voor de volkshuisvesting’ (toezichtbelemmerende bepalingen)

Uitwerking toezicht door CFV op artikel 10 ‘Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen voor de volkshuisvesting’ (toezichtbelemmerende bepalingen)

Gepubliceerd op: 10-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht