Bijlage bij Kamerstuk 2014-2015, 30950 nr. 76: Registratie discriminatieklachten 2013. Methode en uitkomsten

Registratie discriminatieklachten 2013. Methode en uitkomsten

Gepubliceerd op: 19-02-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht