Bijlage bij Kamerstuk 2014-2015, 31311 nr. 147: Rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij niet-professionele MKB-ondernemingen

Rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij niet-professionele MKB-ondernemingen

Gepubliceerd op: 07-04-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht