Bijlage bij Kamerstuk 2014-2015, 32043 nr. 252: Ontwerpbesluit van ..-..-.... tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht

Ontwerpbesluit van ..-..-.... tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht

Gepubliceerd op: 17-02-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht