Bijlage bij Kamerstuk 2014-2015, 32299 nr. 42: Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier

Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier

Gepubliceerd op: 21-04-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht