Bijlage bij Kamerstuk 2014-2015, 33223 nr. 6: Evaluatierapport medezeggenschap mbo. Vragenlijstonderzoek onder bestuurders en toezichthouders

Evaluatierapport medezeggenschap mbo. Vragenlijstonderzoek onder bestuurders en toezichthouders

Gepubliceerd op: 19-05-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht