Bijlage bij Kamerstuk 2016-2017, 29279 nr. 383: Advies Raad voor de Rechtspraak inzake inwerkingtreding van de KEI-wetten voor asiel en bewaringzaken (start landelijk verplichte fase bestuur) en voor civiele vorderingsprocedures met verplichte…

Advies Raad voor de Rechtspraak inzake inwerkingtreding van de KEI-wetten voor asiel en bewaringzaken (start landelijk verplichte fase bestuur) en voor civiele vorderingsprocedures met verplichte procesvertegenwoordiging in eerste aanleg bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland (pilot civiel)

Gepubliceerd op: 16-05-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht