Bijlage bij Kamerstuk 2017-2018, 32752 nr. 49: Advies met betrekking tot de naleving van de Wet financiering politiek partijen (Wfpp) over het kalenderjaar 2016

Advies met betrekking tot de naleving van de Wet financiering politiek partijen (Wfpp) over het kalenderjaar 2016

Gepubliceerd op: 04-10-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht