Bijlage bij Kamerstuk 2017-2018, 34796 nr. 2: Koninklijk besluit houdende het verlenen van ontslag aan mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff als Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Koninklijk besluit houdende het verlenen van ontslag aan mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff als Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Gepubliceerd op: 06-10-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht