Bijstandsgerechtigde had levering woning direct moeten melden bij gemeente


X heeft van de gemeente G bijstand ontvangen op grond van de Algemene bijstandswet (Abw) en sinds 1 januari 2004 krachtens de Wet werk en bijstand (Wwb). X heeft in 2003 de eigendom van de door hem bewoonde woning overgedragen aan zijn twee kinderen. De verkoopprijs van € 210.000 is gebaseerd op een taxatierapport. De kinderen hebben van de koopprijs samen € 54.240 voldaan waarmee de oude hypotheekschuld is afgelost. Het restant van de koopprijs hebben de kinderen schuldig erkend onder de in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht