Bijzonder curator (2009.15.2004)


Ouders verzoeken de in het verleden benoemde bijzondere curator te ontslaan. De kantonrechter merkt op dat de wet niet voorziet in het ontslag van een bijzonder curator. Echter, de benoeming van een bijzonder curator moet de kantonrechter in het belang van de minderjarige noodzakelijk achten. Naar het oordeel van de kantonrechter moet ontslag van de bijzonder curator tijdens minderjarigheid van degene over wie de bijzonder curator is benoemd, mogelijk zijn, als het belang daarbij is komen te ontbreken. Daarnaast eindigt de taak van de bijzonder curator van rechtswege…

Verder lezen