Bijzondere bedrijfsoverdrachten en de heffing van inkomstenbelasting (2001.47.3304)


Een verhuurder van een onderneming is niet automatisch een medegerechtigde tot de winst als bedoeld in art. 3.3 lid 1 sub a Wet IB 2001. Uit dit artikel blijkt namelijk dat de verhuurder niet onder deze categorie valt als hij kan worden aangemerkt als ondernemer. Om als ondernemer te worden aangemerkt, moet aan twee criteria worden voldaan (art. 3.4 Wet IB 2001):

- De onderneming moet voor rekening van de verhuurder worden gedreven. Dit criterium bestond reeds onder de Wet IB 1964. …
Verder lezen