Bindingspremie: bijzonder tarief (1998.26B.3824)


Een vergoeding die een werknemer van zijn werkgever ontvangt ter vervanging van te derven inkomsten is belast naar het bijzondere tarief van 45% (art. 31 lid 1 Wet IB). Vervanging van te derven arbeidsinkomsten komt pas aan de orde als er een recht bestaat op de oorspronkelijke inkomsten. Uit een arrest van de Hoge Raad van 17 september 1986 (BNB 1986/354) blijkt dat sprake kan zijn van vervanging van inkomsten als er een 'bijna-dienstbetrekking' is. In die procedure ging een toegezegde directiebenoeming…

Verder lezen