Binnentreden woning, ABRvS 28 januari 2015, zaaknummer 201402513/1/A1


Bij besluit van 22 november 2012 heeft het dagelijks bestuur zijn beslissing om op 18 september 2012 de in het pand aangetroffen hennepkwekerij direct te ontruimen op schrift gesteld en daarbij medegedeeld dat de kosten daarvan op appellant zullen worden verhaald. Voor zover appellant heeft beoogd te betogen dat door de volgens hem aan de verleende machtiging tot binnentreden klevende gebreken het besluit tot toepassing van bestuursdwang onrechtmatig is, faalt dat betoog. Zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 2 juli 2014, zaaknummer 201305779/1/A3, …

Verder lezen
Terug naar overzicht