BJ 2001/34, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 14-12-2000, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Naakt separeren, Scheurkleding, Verantwoordelijkheid behandelend arts

Samenvatting

Klacht in hoger beroep tegen de indertijd behandelend psychiater aangaande het voor 24 uur naakt separeren van klaagster in 1991.

Het Centraal Tuchtcollege constateert dat in 1991 binnen de beroepsgroep van psychiaters niet de norm gold dat naakt separeren (ongeacht de duur daarvan) onder geen enkele omstandigheid toelaatbaar is. Ook overigens gold er voor de (behandelend) psychiater geen dwingende regel op dit punt. Het College is van oordeel dat in 1991 had te gelden dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht