BJ 2001/61, Rechtbank Middelburg 30-08-2001, , FA 1108/2001 (met annotatie van Prof. mr J. Legemaate)

Inhoudsindicatie

Klacht ex art. 41 Bopz, Dwangbehandeling (medicatie), Ernstig gevaar

Samenvatting

Klacht inzake dwangbehandeling met neuroleptica wordt ongegrond verklaard.

De rechtbank neemt in aanmerking dat uit de wetsgeschiedenis niet blijkt dat “ernstig gevaar” als bedoeld in art. 38 lid 5 Bopz uitsluitend ziet op fysieke schade of levensbedreiging, zodat hieronder tevens ernstige psychische achteruitgang kan worden begrepen. Op grond van de stukken en het ter zitting besprokene (waaronder een urenlang rondlopen van betrokkene met al haar spullen in zware tassen…

Verder lezen
Terug naar overzicht