BJ 2002/32, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 08-11-2001, , Zaaknummer onbekend (met annotatie van Mr. R.H. Zuijderhoudt)

Inhoudsindicatie

Dwangmaatregelen ter afwending van suïcidegevaar nagelaten, Informatie richting mentor

Samenvatting

Klager, de vader en tevens eertijds mentor van een door suïcide om het leven gekomen vrouw die indertijd vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis verbleef, verwijt de aan die instelling verbonden eindverantwoordelijke psychiater onvoldoende maatregelen te hebben getroffen tot afwending van het duidelijk aanwezige suïcidegevaar. Zo zou betrokkene ten onrechte hebben nagelaten dwangmedicatie toe te passen en stond hij ook toe dat de vrouw onbegeleid buiten wandelde. Voorts luidt de klacht dat de arts in strijd…

Verder lezen
Terug naar overzicht