BJ 2003/44, Rechtbank Maastricht 22-05-2003, , 6935

Inhoudsindicatie

Inbewaringstelling, Overschrijding termijn van doorzending aan officier van justitie, Verantwoordelijkheid officier van justitie aangaande gevaarsinschatting, Ontvankelijkheid officier van justitie

Samenvatting

Verzocht wordt een machtiging tot voortzetting van een inbewaringstelling. De beschikking van de burgemeester en de betreffende geneeskundige verklaring waren, in strijd met het bepaalde in art. 25 lid 2 Bopz, pas op de vijfde dag aan de officier van justitie gezonden. Tijdens het verhoor is de rechtbank gebleken dat betrokkene goed op basis van ziekte-inzicht en bereidheid tot vrijwillige behandeling in het ziekenhuis…

Verder lezen
Terug naar overzicht