BJ 2004/37, Klachtencommissie GGZ Noord-Holland Noord/P.Z. Duin en Bosch 27-10-2003, , 37.03.277 (met annotatie van Ada Blok)

Inhoudsindicatie

Klacht ex art. 41 Bopz, Dwangbehandeling (orale medicatie), Dreiging met dwangbehandeling: ontvankelijkheid, Maatschappelijke teloorgang, Anticiperende wetsinterpretatie

Samenvatting

Klager wordt onder dreiging met dwang behandeld met orale antipsychotische medicatie. Er is sprake geweest van dreigend en agressief gedrag naar derden. Ook heeft klager een ontsnappingspoging ondernomen, waarna hij kortdurend werd gesepareerd.

De klachtencommissie oordeelt dat er vooralsnog slechts sprake is geweest van een voornemen tot dwangbehandeling, maar acht klager niettemin ontvankelijk. De voorwaarde waaronder de behandelaar over zou gaan tot dwangbehandeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht