BJ 2004/64, No 17-08-2004, , 2004/316 (met annotatie van T.P. Widdershoven)

Inhoudsindicatie

Strafrechtelijke last tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, Rol Openbaar Ministerie bij de tenuitvoerlegging van het vonnis, Bevoegdheid van de officier van justitie het ziekenhuis te bevelen tot opneming over te gaan, Verblijf van betrokkene als passant in een huis van bewaring, Maximering passantenverblijf tot twee maanden

Samenvatting

Aan de orde is de beoordeling van klachten over gedragingen van het Openbaar Ministerie betreffende de tenuitvoerlegging van een vonnis waarbij de strafrechter aan betrokkene de maatregel tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis oplegde (art. 37 lid 1 Sr…

Verder lezen
Terug naar overzicht