BJ 2007/26, Rechtbank Maastricht 05-01-2007, , 33327 (met annotatie van W. Dijkers)

Inhoudsindicatie

Inbewaringstelling van een zesjarige, Oordeel van de gezagsdrager over opneming en verblijf, Plaatsing door de kinderrechter in het kader van een ondertoezichtstelling

Samenvatting

De burgemeester heeft een last tot inbewaringstelling gegeven ten aanzien van het zesjarige jongetje X, in het kader waarvan hij geplaatst is in Q, zijnde een onderdeel van een psychiatrisch ziekenhuis. Aan de rechtbank is een machtiging tot voortzetting verzocht. De rechtbank overweegt dat inbewaringstelling van een minderjarige die de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt mogelijk is. Een Bopz-…

Verder lezen
Terug naar overzicht