BJ 2008/68, Klachtencommissie Lentis/UCP 07-04-2008, , K07.040 (met annotatie van R.H. Zuijderhoudt)

Inhoudsindicatie

Klacht ex art. 2 WKCZ, Suïcide na beëindiging inbewaringstelling, Ontslag bij inbewaringstelling

Samenvatting

Klaagster verwijt verweerders – beiden psychiater – dat zij onzorgvuldig hebben gehandeld door de inbewaringstelling van haar echtgenoot op te heffen terwijl hij nog suïcidaal was en door hem al zo snel weer vrijheden te geven. Betrokkene werd op 2 december 2007 met een inbewaringstelling opgenomen, de volgende dag werd die inbewaringstelling “opgeheven”, op diezelfde dag (3 december 2007) volgde een val van een flat waarna op 6 …

Verder lezen
Terug naar overzicht