BJ 2010/34, Klachtencommissie GGZ Midden-Brabant 15-03-2010, , zonder (met annotatie van T.P. Widdershoven)

Inhoudsindicatie

Klacht ex art. 41 e.v. Wet Bopz, Dwangbehandeling (depotmedicatie), Intern gevaar, Dwangbehandelingstermijn, Marginale toetsing

Samenvatting

Aan de orde is een klacht aangaande een besluit van de psychiater betrokkene gedurende drie maanden dwangmedicatie te geven. De psychiater bevestigt ter zitting dat bedoeld is toepassing te geven aan art. 38c lid 1 onder b Wet Bopz, dwangbehandeling op grond van veroorzaakt gevaar binnen de instelling. De klachtencommissie geeft aan dat de wet omtrent de duur van deze dwangbehandeling geen bijzondere termijnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht