BJ 2010/47, Klachtencommissie Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht 27-05-2010, , K09.25.D20

Inhoudsindicatie

Klachtrecht Wkcz, Zwakzinnigeninrichting, Ondersteuningsplan, Behandelplan, Zorgplan, Bopz-dossier, Vrijheidsbeperkende maatregelen, Dwangtoepassing, Mentorschap

Samenvatting

Klacht van mentor over onder meer tekortschietende ondersteuningsplannen, het niet verlenen van inzage in het behandeldossier en het toepassen van vrijheidsbeperkende lichamelijke dwang bij een vrijwillig opgenomen cliënte in een instelling voor verstandelijkgehandicaptenzorg.

De klachtencommissie verklaart de klachten over het toepassen van middelen en maatregelen gegrond, de overige klachten ongegrond. De klachtencommissie constateert dat de verwachtingen van de mentor ten aanzien van het registreren van middelen en maatregelen…

Verder lezen
Terug naar overzicht