Blokkerende werking van beslag en ingeschreven koop; beslag onder de koper en de notaris


Sinds 1 september 2003 is het mogelijk de koop van vastgoed in te schrijven in de openbare registers. Hierdoor verkrijgt de koper een in de wet nauwkeurig omschreven bescherming. Niettemin was niet duidelijk hoe die bescherming precies uitpakt. Wel werd veelal een parallel getrokken met een beslag.

Een schuldeiser die op vastgoed van zijn schuldenaar beslag heeft gelegd geniet ook een bepaalde bescherming. Deze bescherming manifesteert zich in wat wordt genoemd de blokkerende werking van beslag.

De Hoge Raad heeft in februari van dit jaar over beide onderwerpen belangrijke uitspraken gedaan. Helaas is daarmee nog geen duidelijkheid ontstaan over het beslag onder de koper en de notaris op de koopprijs.

1 Twee casus

Verkoper V heeft zijn vastgoed gefinancierd met een lening bij HF en als zekerheid voor de terugbetaling een hypotheek verleend aan zijn financier HF. Schuldeiser AB heeft voor zijn vordering op V beslag gelegd op het vastgoed van V. Enige tijd later verkoopt V het vastgoed aan Koper K. Op een latere datum legt de ABN AMRO Bank als schuldeiser van V conservatoir beslag op dit vastgoed. Niettemin wordt de akte van levering de volgende dag getekend voor notaris N. Na de inschrijving van de akte van levering voldoet notaris N uit de koopprijs allereerst financier/hypotheekhouder HF en beslaglegger AB. Het restant van de koopprijs keert N uit aan V. N negeert hierbij ABN AMRO. Kan ABN AMRO haar rechten uit het beslag nog uitoefenen? Hiertoe bezien we twee casus.

Casus 1: Beslag, levering en faillissement

De koop tussen V en K is niet ingeschreven in de openbare registers. ABN AMRO voelt zich achtergesteld en is van plan het…

Verder lezen
Terug naar overzicht