Blootstelling aan asbest door wassen werkkleding zoon


Eiser is de zoon en enig erfgenaam van X. In maart 2013 is bij X, de moeder van eiser, de ziekte maligne mesothelioom vastgesteld. X heeft een voorschot op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers ontvangen. Zij is op 7 november 2013 overleden. Eiser heeft van 1989 tot 2012 gewerkt bij Installatiebedrijf. Reaal is de aansprakelijkheidsverzekeraar van Installatiebedrijf. Eiser vordert te verklaren voor recht dat Reaal jegens X onrechtmatig heeft gehandeld en daardoor jegens eiser als erfgenaam van X schadeplichtig is geworden, met veroordeling van Reaal…

Verder lezen
Terug naar overzicht