Blote eigenaar noch vruchtgebruiker kan latente inkomstenbelasting aftrekken


Verwijzing

(FBN 1995, 103)

A is blote eigenaar van aandelen die een aanmerkelijk belang vormen in de zin van artikel 39 Wet IB. Het vruchtgebruik berust bij een stichting.

Voor de Vermogensbelasting mag rekening worden gehouden met latente inkomstenbelasting die verschuldigd kan worden voor 'de in het vermogen begrepen aandelen... welke tot een aanmerkelijk belang behoren' (artikel 4 lid 4 letter c Wet VB).

In geschil is of A een bedrag aan latente inkomstenbelasting als schuld voor de Vermogensbelasting in aanmerking mag nemen.

Het Hof…

Verder lezen