Bodemvervuiling is nauwelijks waardeverminderend (1996.3027)


A BV heeft een door haar verhuurd pand afgewaardeerd wegens geconstateerde bodemvervuiling. Volgens de belastingdienst bedraagt de waarde van dit pand zonder vervuiling acht keer de jaarhuur. Zij accepteert een afwaardering tot zeven keer de jaarhuur. De BV gaat tegen deze waardevaststelling in beroep.

Volgens het Hof heeft de bodemvervuiling geen invloed op de huurprijs, en dus ook niet op de bedrijfswaarde van het pand.

Hof Leeuwarden; 7 juli 1995; FutD 1996/59

Verder lezen