Boerderij monument tegen zin van eigenares (2004.41.2203)


X is eigenaresse van een reeds generaties lang in de familie onderhouden en bewoonde boerderij. Het ministerie van OCW wil de kapitale boerderij op de rijksmonumentenlijst plaatsen. Volgens X is zij met een medewerkster van het Monumenten Selectie Projectteam ten tijde van de inventarisatie van het pand overeengekomen dat deze de inventarisatie mocht uitvoeren op voorwaarde dat het pand niet zonder toestemmig van X als beschermd monument zou worden aangewezen. Desondanks wijst de staatsecretaris van OCW het pand als beschermd monument aan als bedoeld in de Monumentenwet 1988. Het daartegen door…

Verder lezen