Boetebeding bij verbreking relatie in samenlevingscontract in strijd met goede zeden


M en V hebben in een notariële samenlevingsovereenkomst onder meer bepaald dat bij verbreking van de samenwoning M aan V € 12.000 zal vergoeden voor ieder jaar dat de samenwoning heeft geduurd. Zes jaar later is de affectieve relatie tussen M en V verbroken en vordert V op grond van de clausule ruim € 74.000 van M. Naar aanleiding hiervan stelt M voor de Rechtbank dat de clausule nietig is krachtens artikel 3:40 BW omdat aan M een soort in tijd oplopende boete wordt opgelegd in het…

Verder lezen