Boeterente na voortijdig aflossen zakelijke lening terecht


Boete wegens voortijdige aflossing. Geen dwaling of schending informatieverplichtingen bank. Gezien de omstandigheden ook geen beperking op grond van redelijkheid en billijkheid.

Feiten en omstandigheden
Eiseres is een V.O.F. voor financiële planning en adviesdiensten. De twee vennoten zijn A en zijn echtgenote B. Eiseres is sinds 1999 eigenaar van twee panden. Op 14 augustus 2006 is eiseres een hypothecaire geldlening aangegaan met Fortis Bank Nederland, in rechte opgevolgd door ABN Amro. De lening bestond uit drie delen en een rekening-courant…

Verder lezen
Terug naar overzicht