Boetes AFM wegens overtreding prospectusplicht Wft onterecht opgelegd


Gelet op de minimale tegenwaarde van € 50.000 en het feit dat een gecombineerde inbreng van € 50.000 of meer overeen is gekomen, is volgens het College voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de uitzondering op de prospectusplicht uit art. 5:3 lid 1 onder c Wft. Het College merkt daarbij op dat het standpunt van de AFM zou betekenen dat voor sommige transacties de prospectusplicht zou gelden en voor andere transacties niet.

Achtergrond
Verweerster heeft tussen 2009 en 2011 Rente Certificaten en (Jubileum…

Verder lezen
Terug naar overzicht