BOF is volgens Hoge Raad van toepassing op geschonken aandelen in vastgoedvennootschap (2016.18.3003)


De redactie van V-N bespreekt de uitspraak van de Hoge Raad betreffende de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet op de schenking van aandelen in een vastgoed-BV (zie tevens Notafax 2016/98).

In het berechte geval had X in 2009 1/100e deel van een certificaat van een aandeel in X BV verkregen. Deze vennootschap hield de aandelen in een aantal dochter-BV’s die een omvangrijke vastgoedportefeuille bezaten (350 onroerende zaken). Er waren 16 werknemers werkzaam bij het concern…

Verder lezen
Terug naar overzicht