Borgstelling door dga is in casu onzakelijk; verlies wel als a.b.-verlies aftrekbaar (2013.34.3002)


X is bestuurder en enig aandeelhouder van Beheer BV X. Beheer BV houdt alle aandelen van twee dochtervennootschappen. X heeft zich op 27 december 2001 borg gesteld voor schulden van deze BV’s. In 2004 gaan de BV’s failliet. In geschil is of X het volledige bedrag van de –  in het kader van de borgstellingen verrichte betalingen – in 2004 in box 1 kan aftrekken als een negatief resultaat uit overige werkzaamheden (art. 3.92 Wet IB 2001).
Het hof oordeelt dat 

Verder lezen
Terug naar overzicht