Borgtocht: een riskante zekerheid (1995.3310)


- Civiel: Kenmerkend voor zekerheidsvormen als een bankgarantie of een documentair accreditief is dat men een eigen verbintenis aangaat; men verbindt zich niet tot nakoming van de schuld van een derde. Bij borgtocht is dat juist wel het geval. Het is belangrijk in het oog te houden dat de borgtocht een afhankelijk (verbonden aan de hoofdverbintenis) karakter heeft. De vestiging van een beperkt recht op het hoofdrecht zal zich derhalve tevens uitstrekken tot de borgtocht.

De dwingendrechtelijke bescherming van de borg (titel 7:14 BW…

Verder lezen