Borgtocht niet verstrekt ten behoeve van normale uitoefening bedrijf


De rechtbank oordeelt dat de echtgenotes de borgtochtovereenkomsten op goede gronden hebben vernietigd. De uitzonderingsbepaling van artikel 1:88 lid 5 BW is niet van toepassing, nu geen sprake is van rechtshandelingen ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf.

Achtergrond
Rabobank verstrekt begin 2011 een krediet van € 2 miljoen aan een groep vennootschappen (de Poluxgroep). Het krediet is bestemd voor de aankoop van een bedrijfspand. Eind 2011 wordt een tweede krediet verstrekt, van iets meer dan € 2 miljoen. Van dit krediet strekt…

Verder lezen
Terug naar overzicht