Borgtocht niet verstrekt ten behoeve van normale uitoefening bedrijf


De rechtbank oordeelt dat de echtgenotes de borgtochtovereenkomsten op goede gronden hebben vernietigd. De uitzonderingsbepaling van artikel 1:88 lid 5 BW is niet van toepassing, nu geen sprake is van rechtshandelingen ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf. In zeer korte tijd vond verveelvoudiging van het uitstaande krediet plaats. Bovendien is het geld besteed aan de aankoop van een onroerende zaak, bestemd als productielocatie, terwijl de vennootschap zich volgens het handelsregister bezighoudt met de productie en levering van kunststofproducten.

Achtergrond
Rabobank verstrekt begin 2011

Verder lezen
Terug naar overzicht